RESPONSABLE TRACTAMENT
RAMON GUIX SÁNCHEZ - 77745074Z, amb domicili a Plaça del Mercat, 7.  08261Cardona. Telèfon 661345646 i mail: ramon@ramonguix.com

FINALITAT
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei i/o la gestió comercial, i realitzar la facturació del mateix.

LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la prestació del servei/relació comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei/gestió comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS
Mentre duri el tractament de les dades de l'interessa tRAMON GUIX SÁNCHEZno cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'interessat davant de tercers.

DRETS
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol•licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol•licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.